ОФИЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
И ПРАВИЛА НА ИГРАТА
"Гурме курс в Италия"

1. Организатор на играта е "СИКРЕТ МЕДИА ГРУП" ЕООД с ЕИК 203521512, с търговски адрес: ж.к. Стрелбище, ул. “Мила Родина”, No 20-22, вх. Б, партер.

Играта е осъществена с огромната подкрепа на "КАРТА" ЕООД.

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Влезли в сила от 11.08.2019.
Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес www.secretzone.bg/games

2. Период на играта: от 12.08.2019 г. до 28.08.2019 г. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

3. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години. Освен посочените в чл. 6.

4. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата, Общите условия за ползване на сайта SecretZone.bg или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

5. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

6. В играта нямат право да участват представители и служители на "СИКРЕТ МЕДИА ГРУП" ЕООД, "КАРТА" ЕООД и „ПУШ“ ЕООД.

Награди:

Един от участниците ще спечели:

Петдневна екскурзия в Италия с четири нощувки включени в пакета.

 • Включена готварска програма: двудневен гурме курс на български език.
 • Стойност на наградата: 590 ЕВРО
 • Екскурзията ще се проведе в периода: 16.09.2019 - 20.09.2019г.
 • Детайлна информация можете да получитев сайта на "КАРТА" ЕООД: bit.ly/szitaly

Допълнителна награда за всеки 5-ти участник:

Всеки 5-ти (пети) участник, потвърдил участието си в играта, ще получи уникален промокод, който му дава отстъпка в размер от 100 лв. за екскурзия до екзотична дестинация или 50 лв. за екскурзия в Европа от предлаганите от Карта Холидей

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ:
 • Участниците трябва да имат регистрация в сайта: www.secretzone.bg
 • Всеки който желае да участва, трябва да е прочел и да се е съгласил с тези условия.
 • Участниците трябва да са абонирани за бюлетина, който изпраща SecretZone, за да могат да получат своя личен код за участие в томболата.
 • След получаване на кода по email, участникът трябва да кликне върху линка, за да заяви участието си.
 • В томболата ще участват и ще се теглят получените лични кодове.
ПОЯСНЕНИЯ:
 • Идентификатор на всеки участник са неговите имена, email, рождена дата, телефонен номер и личен код.
 • Печелившите участници ще бъдат оповестени на Facebook страницата на SecretZone (facebook.com/secretzone.bg) и/или известени чрез email, и/или телефонно обаждане.
 • Имената и/или личните кодове на печелившите ще бъдат публикувани на адрес www.secretzone.bg/games.
 • Тегленето на наградата ще се извърши на 29.08.2019г. Печелившите ще бъдат избрани на произволен принцип чрез сертифициран софтуер.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне при опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОЛЯМАТА НАГРАДА:
 • Наградата ще бъде изпратена по email.
 • Преди получаване на наградата, по email се изпраща приемо - предавателен протокол между Организатора и получателя на наградата. Протоколът трябва да бъде подписан от получателя на наградата, сканиран или добре сниман, и да бъде изпратен обратно.
 • След получаване на наградата, организаторът предоставя служебна бележка на получателя.
 • Печелившият ще има време до 01.09.2019 да подпише договорът си за пътуване с "КАРТА" ЕООД.
 • Допуска се замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност във вид на ваучер с размер на 590 евро, който важи за покупки от секция МАРКЕТ в уебсайтът www.secretzone.bg/market
 • Ако печелившият не може да бъде намерен и наградата не е потърсена в срок от три дни след спечелването ѝ, ще бъде изтеглен нов участник.
ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРАДИ:
 • Наградите ще бъдат изпращани по email.
 • Когато системата ни засече 5-ти (пети) пореден участник, който е потвърдил участието си за голямата награда, ще му изпрати уникален промокод.
 • Промокодът дава отстъпка от 100 лв. за екскурзия до екзотична дестинация или 50 лв. за екскурзия в Европа от предлаганите от Карта Холидей пакети.
 • Промокодът трябва да бъде активиран в рамките на 30 дни след получаването му. Активирането му става по следния начин: След като участникът получи уникален код по имейл и че е един от печелившите, той трябва да посети линк-а за сайта на Карта Холидей и да попълни специално създадената форма и да се запише за бюлетина на Карта Холидей. Ваучерът за отстъпка ще получи със следващия бюлетин.
 • Промокодовете важат до 31.12.2019г., като печелившите ще имат време до тогава, за да подпишат договорите си за пътуване с "КАРТА" ЕООД.
 • Замяна на наградите не се допуска.
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:
 • Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна разпоредба, касаеща защитата на личните данни.
 • Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, email, дата на раждане или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от "СИКРЕТ МЕДИА ГРУП" ЕООД, както и техните подизпълнители, за цели, свързани с тази игра, информиране на участниците за бъдещи активности, маркетингови проучвания и игри, организирани от "СИКРЕТ МЕДИА ГРУП" ЕООД.
ОТГОВОРНОСТ:
 • Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, след изтичането срока на играта или по други подобни поводи.
 • Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или получаването на награди.
 • Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 • "СИКРЕТ МЕДИА ГРУП" ЕООД си запазва правото да промени периода на играта, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали или други, не може да активира промоцията на 12.08.2019г. и/или да я прекрати на 28.08.2019г.
 • Организаторът на играта ("СИКРЕТ МЕДИА ГРУП" ЕООД) не носи отговорност при евентуално незадоволителна или забавена работа на Интернет сайта SecretZone.bg
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

За всички неописани в настоящите условия въпроси, важат Общите условия за ползване на сайта SecretZone.bg

SecretZone.bg използва бисквитки и подобни технологии. Научете повече в нашата политика относно бисквитките. Съгласен съм Научи повече