Условия за ползване

Съгласие

Като посетител или потребител в SecretZone.bg, чрез посещение и използване на сайта или регистрация като потребител, Вие се съгласявате с тези условия.

SecretZone.bg може да промени тези условия по всяко време.

Членство

С регистрацията Вие се съгласявате да предоставяте вярна, точна и пълна информация, както и че сте правоспособни да спазите това споразумение.

Малолетните лица трябва да имат разрешението на единия от родителите си или на законния си настойник преди регистрация. Във всеки случай трябва да сте навършили поне 13 години, за да можете да се регистрирате в SecretZone.bg.

SecretZone.bg си запазва правото да отмени вашата регистрация по всяко време, поради всякакви причини и без предизвестие.

Всички потребители носят отговорост за последствията от използването на този сайт.

SecretZone.bg може да прекрати предоствянето на услугата, както и да блокира или изтрие потребител по всяко време и без предупреждение.

В случай на конфликт с един или повече други потребители (или лица, които не са потребители), SecretZone.bg няма да носи отговорност нито сега, нито за в бъдеще, за каквито и да било щети, които са резултат от или свързани с гореспоменатия конфликт.

Профилни данни, книга за посетители, блогове, снимки и други публични данни

Никакви публични данни не трябва да са в нарушение на закон или постановление. Вие изрично приемате тази декларация и носите отговорност (съгласно гражданското и наказателното право) за данните, текстовете и снимките, които публикувате.

Всички данни, които добавяте или публикувате, трябва да са в съгласие с авторските, патентните и марковите права, както и с интелектуалните и личните права на трети лица и тяхното право на неприкосновеност и публичност.

Всички данни, които добавяте или публикувате, трябва да са със съдържание, което НЕ е подвеждащо, заплашващо, клеветническо или обидно.

Процедура за подаване на оплакване

Длъжни сте своевременно да съобщавате за всяка опасна или незаконна информация/публични данни, намиращи се на нашия сайт чрез формата за контакти.

Ako SecretZone.bg счете, че подаденото от вас оплакване относно съдържание, публикувано от друг потребител, е обосновано, всички материали с обидно съдържание ще бъдат премахнати.

Процедурата по подаване на оплакване е съгласно член 14 от Директива на ЕС 2000/31/ЕС за електронната търговия.

Търговски марки

"Secret Zone" и "SecretZone.bg" са регистрирани търговски марки.

Всички предлагани продукти са 100% автентични с гарантиран произход, закупени директно от производителя и/или официален дистрибутор.

Покупка

Всеки един потребител има право да заяви покупка, като ограниченията са до два броя продукти на поръчка.

SecretZone.bg запазва правото си да откаже или прекрати предоставяне на услуга по свое усмотрение по всяко време и без предупреждение.

Сключване на договор за покупко-продажба от разстояние

Договор – представлява сключения от разстояние договор между Търговеца и Потребителя за покупко-продажба на Стоки и Услуги, неразделна част, от които са настоящите общи условия за ползване описани подробно и на достъпен език в сайта на www.secretzone.bg

Зареждайки заглавната интернет страницата SecretZone.bg, Потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана продажна кампания, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на промоционална цена по метода на колективното пазаруване. На видно място в сайта, Потребителят може да се запознае с данните на фирмата, поддържаща интернет сайта и с Общите условия за ползване на интернет платформата.

В случай, че Потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията Пoтребителят си създава потребителски профил.

Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, Потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

В случай, че Потребителят сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който Потребителят ще извърши електронното съгласие за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние.

Чрез регистрацията на поръчка в сайта, Потребителят се съгласява по телефон или имейл за желанието си да получи съответната Стока от Търговеца срещу заплащане.

Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини за плащане, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на Потребителя, че е съгласен да заплати услугата, от друга страна представлява електронно съгласие от страна на Потребителя, че приема Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.

След сключване на договора, Потребителят получава чрез телефонно обаждане или имейл съобщение, изпратено от „Сикрет Медиа Груп” потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия.

Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на Потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от „Сикрет Медиа Груп” ЕООД .

Преводи на парични суми от SecretZone.bg към Потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я Потребител.

Доставка

Цената на всеки един продукт е крайна - включва продукта, обработка на заявката, опаковка и доставка до врата на клиента за територията на Р. България. Изключение се прави при избор на доставка тип "Наложен платеж". Тогава се заплаща допълнителна такса "Доставка" включваща нужните допълнителни действия по обработката на поръчката, опаковка и куриерските разходи до посочения от клиента адрес. При направата на поръчка тези цени се калкулират в зависимост от избора на потребителя и са ясно видими. За доставка извън границите на Р. България, е нужно да се свържете с нас за допълнителна информация.

Срока на доставка е вариращ и приблизителен. Обикновенно поръчката се доставя от 7 до 15 работни дни след края активността на колекцията. Приблизителния интервал за доставка е посочен в представянето на всяка една колекция, страницата с информация за поръчката, както и в получения имейл потвърждаващ направената поръчка.

Рекламация

Според Закона за Електронната Търговия и Закона за Защита на Потребителя, в случай, че решите да върнете продукт, или да сигнализирате за несъответствие, то можете да го направите в срок от 14 дни от датата на получаване му. Връщането се осъществява с предварително известие от Ваша страна чрез телефонно обаждане на посочените телефони за контакт или на клиентския ни е-мейл адрес. Продукта се изпраща към наш адрес за ваша сметка. Сумата която се възстановява е заплатената от Вас сума с извадени разходи за доставка на поръчката. Изключение прави случая когато сте заплатили такса "доставка" избирайки метод за плащане "Наложен платеж" или при изпратен от наша страна грешен или дефектен продукт. Продукта трябва да бъде върнат в състоянието в което е получен: с прикачени етикети и в оригиналната опаковка.

Продуктите трябва задължително да са в същото състояние в което са получени, в оригиналната опаковка, с всички етикети и изпратената от нас документация, включваща оригинал или копие на фактура. Някои продукти не подлежат на връщане - бельо, бански, козметика и др. - информация за това е налична в описанието на всеки един продукт. Изключения се приемат в случай, когато сте получили грешен или дефектен продукт.

Актуална информация от Закона за защита на потребителите

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  1. 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  2. 2. значимостта на несъответствието;
  3. 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

  1. 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1

Ваучери

SecretZone.bg като част от своята маркетингова стратегия предоставя Ваучери и промо Ваучери на своите членове.

При наличие на Ваучер код - сумата с която се зарежда личния портфейл на потребителя може да се използва изцяло. Налични са ограничения на сумите заредени чрез промо Ваучер код - нужно е да се провери максималната сума, която е позволена за използване за всеки отделен продукт. За допълнителна информация моля посетете: Моят профил » Портфейл.

Промо Ваучер баланса за пазаруване е наличен за пазаруване на продукти от всички колекции, с изключение на отбелязаните като "Нови колекции". За "Нови колекции", ние от SecretZone.bg сме се погрижили да осигурим достатъчно висока отстъпка валидна за всички потребители.

Авторско право

SecretZone.bg © 2012. Всички права запазени. Всички текстове, снимки, картинки, рисунки и графики в този уеб сайт са защитени от авторско право. Могат да се отпечатват за лична употреба. Всяка друга употреба с каквато и да е цел изисква разрешение от SecretZone.bg.

Когато потребител въведе данни, предназначени за публично разглеждане, включващи, но ограничаващи се не само до текст, снимки, картинки, рисунки или графики за профил, записи в книгата за посетители, коментари, описания на снимки и др., същият предоставя на SecretZone.bg неограничено разрешение за разпространение, употреба, обработка, превод или промяна на тези данни.

Всяко лице може без предварително разрешение да добавя линкове към този уебсайт или към индивидуални продукти или страници в сайта. Сред изключенията е употребата на фреймове и/или всякакъв вид техники, които не позволяват на посетителите да видят кой уебсайт разглеждат.

Задължения

SECRET ZONE СИ ЗАПАЗВА ВСИЧКИ ПРАВА И ОТКАЗВА ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ. SECRET ZONE НЕ ПРЕДОСТАВЯ ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО НАДЕЖНОСТТА, БЕЗОПАСНОСТТА ИЛИ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИЯ ХАРАКТЕР НА УСЛУГАТА.

Всички права са запазени, освен тези, които са изрично отказани. SecretZone.bg се отказва от всякаква отговорност и ограничава задълженията си до минимално изискуемите от закона такива, отнасящи се до съдържанието на публикациите или щетите, които могат да последват от тях.

SecretZone.bg не може и не гарантира, че SecretZone.bg ще функционира непрекъснато и без грешки. SecretZone.bg не дава абсолютно никакви гаранции относно последствията от употребата на този уебсайт, нито за надежността или точността на информацията, която може да бъде намерена. Този сайт се предоставя на база "както е" и "както е предоставен".

SecretZone.bg не предоставя никакви гаранции относно функционирането на този сайт, информацията, съдържанието, материалите или продуктите, които присъстват в същия. До степента, позволена от закона, SecretZone.bg отрича всякякви видове изрични и мълчаливи гаранции, включително, но не само гаранции за възможността за продажба и пригодността за опредлена цел.

От SecretZone.bg не може да бъде търсена отговорност за какъвто и да е вид щети, възникнали в резултат на употребата на този сайт, включително, но не само преки или косвени щети.

Като потребител Вие изцяло и без възражения поемате отговорността и задълженията относно всякакъв вид информация, която публикувате и/или за действия, които извършвате във или чрез вашия профил. Вие носите отговорност не само за това, което вие публикувате на странициte, блог, фото албум и др., но също така и за коментарите и отговорите, които другите потребители публикуват на вашите страници. Можете лесно да премахвате нежеланото от вас съдържание.

Линковете към други уебсайтове, включително банери, бутони и текстови линкове, са отговорност на собственика на линковете. SecretZone.bg може да предотврати добавянето на линкове към други уебсайтове и може да предяви съдебен иск, ако същите не съответстват на правилата за лична, правилна и некомерсиална употреба.

Лична, правилна и некомерсиална употреба

Този уебсайт може да се използва единствено за лични и некомерсиални цели.

Нямате право да използвате този уебсайт по непозволен начин, за незаконни цели или за цели, които противоречат на условията и предупрежденията в този или други текстове. Препоръчваме Ви да използвате уебсайта внимателно и разумно.

Предупреждения и други

От вас се очаква да прочетете и разберете всички предупреждения и инструкции в този сайт. От сега нататък всяка продължителна употреба на този сайт ще се счита за изрично съгласие по отношение на съдържанието на тези документи.

Други условия

Други условия за някои услуги като Правилата за ползване, предупреждения, лицензи за софтуер и ценообразуване, се считат за допълнения към тези условия.

Достъп

Употребата на потребителски имена, регистрации за влизане в системата, пароли и/или кодове за достъп (наричани за кратко "данни за регистрация") са единствената отговорност на потребителя. Потребителят е длъжен да пази поверителността и сигурността на данните за регистрация.

Потребителят е длъжен незабавно да уведоми SecretZone.bg за нарушения на или злоупотреба с данните за регистрация.

Териториална употреба

УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ САЙТ Е ЗАБРАНЕНА В СТРАНИ, КЪДЕТО ЧАСТ ОТ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ Е НЕВАЛИДНО СЪГЛАСНО МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, БЕЗ ТОВА ДА ВОДИ ДО НЕВАЛИДНОСТТА НА ЧАСТ ОТ ИЛИ ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Юрисдикция

Настоящото споразумение, както и връзката Ви с този сайт, се ръководят от законодателството на България без оглед на конфликта между законовите разпоредби. Вие и SecretZone.bg сте съгласни да спазвате личната и изключителната юрисдикция на съдилищата в София, България.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС.

Надзорен орган за допълнителна информация - КЗП.

Управление

SecretZone.bg е собственост и под управлението на: "Сикрет Медиа Груп" ЕООД, ЕИК: 203521512, адрес за кореспонденция: София, ж.к. Стрелбище, ул. Мила Родина 20-22

SecretZone.bg използва бисквитки и подобни технологии. Научете повече в нашата политика относно бисквитките. Съгласен съм Научи повече